8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Eduardo Sakamoto Tokai Bjj 22.00 4
2 Tatsuhiko Fujii Alive 12.00 3
3 Moikano Tanaka Impacto Japan B.j.j 11.00 8
4 Noto Meyji Ogawa Jiu Jitsu 10.00 3
5 Rogerio Yamashiro Jaws Jiu Jitsu Academy 10.00 3
6 Andre Messias Impacto Japan B.j.j 10.00 2
7 Yoshihiro Hirama Impacto Japan B.j.j 10.00 2
8 Gustavo Silva Rocha Jiu Jitsu 10.00 1
9 Marcos Endo Carlos Toyota Bjj 9.00 6
10 Wallace Morinishi Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.60 8
11 Felix Francisco Ogawa Jiu Jitsu 6.00 2