1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yutaka Horiuchi Strapple shinyurigaoka 11.00 2
2 Kanai Masashi Newaza-world hanshin 11.00 2
3 Kazuo Takizawa Vanguard jiu jitsu japan 10.00 3
4 Yoshiharu Kawasaki Nova opcao 10.00 1
5 Hirosi Machii Rjj 6.60 2
6 Tooru Kinoshita Team legnum 6.00 2
7 Takeshi Miyamoto G-free 6.00 1