1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Masato Nakazawa Soujiukai sendai 11.00 4
2 Yutaka Horiuchi Strapple shinyurigaoka 11.00 2
3 Hiroki Itou Brave heart 11.00 2
4 Kanai Masashi Newaza-world hanshin 11.00 2
5 Kazuo Takizawa Vanguard jiu jitsu japan 10.00 3
6 Yukihiro Tanaka Brave heart 10.00 1
7 Yoshiharu Kawasaki Nova opcao 10.00 1
8 Atsushi Kato Soujiukai sendai 6.60 3
9 Hirosi Machii Rjj 6.60 2
10 Tooru Kinoshita Team legnum 6.00 2
11 Takeshi Miyamoto G-free 6.00 1
12 Yoshitaka Watanabe Brave heart 5.00 1