1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Sakuya Ito Tree Brazilian Jiu Jitsu 89.00 17
2 Ai Yoshinaga Paraestra Gifu 71.20 12
3 Marjory Franco Rulbjj 43.00 7
4 Kouga Nakanishi Team Legnum 35.20 7
5 Ishizaka Kuushi Evox Bjj 23.20 5
6 Eric Kaminishi Nova Uniao 20.00 2
7 Kaito Shiratori Paraestra Chiba 17.60 4
8 Takehiro Nakaike Paraestra Koiwa 15.60 4
9 Kimoto Hikaru Team Legnum 12.60 3
10 Ayden Yost Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 12.00 3
11 Lancelot Daniel Gacasan Deftac Ribeiro 11.00 2
12 Genki Ishida Fujita Jiu-jitsu 11.00 2
13 Nicolly Sekitani Sekitani Gold Team 11.00 2
14 Akagi Leo Team Legnum 11.00 2
15 Judah Tulio Tokai Bjj Philippines 11.00 2
16 Sidoo Funatsu Paraestra Chiba 10.00 1
17 Hiroto Nei Paraestra Chiba 10.00 1
18 Riku Inoue Strapple Ibaraki 10.00 1
19 Michele Holloway Nova Uniao 10.00 1
20 Kokoro Kibe Splash 10.00 1
21 Kouta Akiba Paraestra Koga 10.00 1
22 Luana Inoue Impacto Japan B.j.j 10.00 1
23 Koushi Kawazu Carpe Diem 10.00 1
24 Bayson Vasquez Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.20 3
25 Jashryl Abadilla Over Limit Jiu Jitsu Association 6.60 2
26 Tomoki Ohno Carpe Diem 6.60 2
27 Caua Kenji Rulbjj 6.60 2
28 Ethan Jhay Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Association 6.60 2
29 Raito Yasumura Paraestra Koga 6.60 2
30 Hiroto Nei Tk Training Center 6.60 2
31 Vinicios Messias Impacto Japan B.j.j 6.60 2
32 Kazuki Tomita Paraestra Chiba 6.60 2
33 Chiaki Yagi Bull-terrier Bon-sai 6.60 2
34 Tanimura Yamato Team Legnum 6.60 2
35 Housei Ujihara Bull-terrier Bon-sai 6.00 2
36 Yuuri Chiku Paraestra Koga 6.00 1
37 Seiryu Masada Strapple Ohana 6.00 1
38 Romulo Kimura Impacto Japan B.j.j 6.00 1
39 Atsuya Yoshida Paraestra Tb 6.00 1
40 Selene Mcbride Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 6.00 1
41 Ana Julia Fujino Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.00 1
42 Ryo Horikawa Carpe Diem 6.00 1
43 Dayana Ayumi Bjj Coach Japan 6.00 1
44 Vinicius Yano Infight Japan 6.00 1
45 Ryoya Sugitani Free Style 3.30 2
46 Felipe Hassegawa Rulbjj 3.00 1
47 Shyouta Ozaki Bjj Academy Nobushi 3.00 1
48 Kiara Matayoshi Rulbjj 3.00 1
49 Nalu Tsuyuki Grabaka Jiu-jitsu Club 3.00 1
50 Tsuruya Hiroto Paraestra Chiba 3.00 1
51 Koshiro Tanimoto Paraestra Izumi 3.00 1
52 Pedro Okamoto Impacto Japan B.j.j 3.00 1
53 Alexander Vedenev Gracie Barra 3.00 1
54 Hiramatsu Rai Destiny Jiu Jitsu 3.00 1
55 Vincent Macaluso Nova Uniao 3.00 1
56 Mark Francisco Deftac Ribeiro 3.00 1
57 Kauan Kuraoka Friends Bjj 3.00 1
58 Jerkenvanvic Juliano Over Limit Jiu Jitsu Association 3.00 1