1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Michitaka Kuroda Yoyogi forest jiu-jitsu club 16.00 2
2 Koji Nishimoto Newaza world shizuoka 11.00 4
3 Arney Domingues Rulbjj 11.00 4
4 Tomonori Oda Paraestra gifu 11.00 2
5 Jun Sugiyama Pogona club gym 10.00 1
6 John Logan Fukuzumi jiu-jitsu 10.00 1
7 Carlos Yokoyama Katayama jiujitsu 6.60 4
8 Sato Kentaro Jacks 6.60 3
9 Felix Francisco Ogawa jiu jitsu 6.60 2
10 Makoto Ono Splash 6.60 2
11 Shiomi Takahide Gracie barra 6.00 1
12 Mikinori Nakano Kazumaru jiu jitsu 5.00 0
13 Kazuhiro Imanari C’rush 3.00 2
14 Koyama Kenichi Kussano team 3.00 1