1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Walter Franco Rulbjj 78.00 12
2 Eduardo Vidal Rulbjj 31.00 8
3 Alexander Santos Over limit jiu jitsu association 22.60 8
4 Flavio Tashiro Over limit jiu jitsu association 11.00 2
5 Francisco jose Mesia Ogawa jiu jitsu 11.00 2
6 Hato Daniel Over limit jiu jitsu association 10.00 2
7 Yamahata Yuki Kazumaru jiu jitsu 10.00 1
8 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra osaka 10.00 1
9 Atushi Kudou ISJA 10.00 1
10 Yoshikazu Azuma Team legnum 6.60 3
11 Koji Nishimoto Newaza world shizuoka 6.60 2
12 Ryuji Sugano Jiusenkan 6.00 2
13 Ishikura Katsutoshi Suto academy 6.00 1
14 Carlos Kihara Impacto japan b.j.j 6.00 1
15 Tetsuo Nishioka Over limit jiu jitsu association 6.00 1