1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Walter Franco Rulbjj 102.20 18
2 Eduardo Vidal Rulbjj 46.00 12
3 Flavio Tashiro Over limit jiu jitsu association 27.60 6
4 Alexander Santos Over limit jiu jitsu association 22.60 8
5 Hato Daniel Over limit jiu jitsu association 21.00 4
6 Carlos Kihara Impacto japan b.j.j 16.00 2
7 Joao Kauvauti Ogawa jiu jitsu 11.00 5
8 Moises marcelino Lemos Ogawa jiu jitsu 11.00 3
9 Francisco jose Mesia Ogawa jiu jitsu 11.00 2
10 Atsushi Nisimura Underground 11.00 2
11 Atushi Kudou ISJA 10.00 1
12 Yamahata Yuki Kazumaru jiu jitsu 10.00 1
13 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra osaka 10.00 1
14 Yoshikazu Azuma Team legnum 6.60 3
15 Ricardo Tano Kussano team 6.60 2
16 Koji Nishimoto Newaza world shizuoka 6.60 2
17 Edison Kagohara Over limit jiu jitsu association 6.60 2
18 Ryuji Sugano Jiusenkan 6.00 2
19 Ishikura Katsutoshi Suto academy 6.00 1
20 Tetsuo Nishioka Over limit jiu jitsu association 6.00 1
21 Mauricio Takabayashi Rocha jiu jitsu 3.00 2