1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rodrigo Takemoto Rulbjj 88.40 29
2 Rodrigo Souza Impacto Japan B.j.j 56.80 16
3 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 43.00 13
4 Johnny Shimizo Tani Team 40.80 13
5 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Association 36.60 7
6 Walter Franco Rulbjj 32.60 6
7 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 32.00 5
8 Bruno Iamamoto Impacto Japan B.j.j 30.20 9
9 Carlos Yigashira Gracie Gym Fujinomiya 24.60 7
10 Marcio Mitsuo Kobayashi Impacto Japan B.j.j 24.00 10
11 Tsutomu Watanabe Soujiukai Sendai 16.00 2
12 Liover Ikeda Sekitani Gold Team 12.60 6
13 Kazumasa Sakakibara Ogawa Jiu Jitsu 12.00 3
14 Yuji Okamoto Rjj 11.00 4
15 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 11.00 4
16 Jefferson Effen Infight Japan 11.00 4
17 Takashi Hashimoto Paraestra Kichijoji 11.00 3
18 Rodrigo Almeida Tokai Bjj 11.00 2
19 Yujiro Nakamura Rrt 10.00 4
20 Inoue Satoshi Jaws Jiu Jitsu Academy 10.00 2
21 Fujii Toru Rb Academy 10.00 1
22 Takayuki Koyama Fukuzumi Jiu-jitsu 10.00 1
23 Mitsuhara Mitsui Rulbjj 9.60 4
24 Junichiro Wada Impacto Japan B.j.j 7.20 3
25 Toshio Asada Impacto Japan B.j.j 7.20 3
26 Toshimitsu Yamawaki Team Legnum 6.60 2
27 Ishiguro Yoshikazu Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
28 Takashi Goto Team Legnum 6.60 2
29 Yuu Takebayashi Boa Sorte 6.00 3
30 Ferrid Kheder Carpe Diem 6.00 3
31 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
32 Eduardo Vidal Rulbjj 6.00 1
33 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
34 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 3.30 3
35 Ryuji Sugano Jiusenkan 3.00 1
36 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra Osaka 3.00 1