1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rodrigo Takemoto Rulbjj 46.20 15
2 Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j 42.80 13
3 Walter Franco Rulbjj 26.60 5
4 Johnny Shimizo Tani team 23.60 7
5 Alexandre Ogawa Ogawa jiu jitsu 21.00 3
6 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 20.60 5
7 Carlos Yigashira Gracie gym fujinomiya 15.60 4
8 Marcio mitsuo Kobayashi Impacto japan b.j.j 12.00 5
9 Kazumasa Sakakibara Ogawa jiu jitsu 12.00 3
10 Yuji Okamoto Rjj 11.00 4
11 Hirokazu Takamoto Takamoto dojo 11.00 4
12 Takashi Hashimoto Paraestra kichijoji 11.00 3
13 Rodrigo Almeida Tokai bjj 11.00 2
14 Rogerio Suto Impacto japan b.j.j 11.00 2
15 Inoue Satoshi Jaws jiu jitsu academy 10.00 2
16 Fujii Toru Rb academy 10.00 1
17 Edison Kagohara Over limit jiu jitsu association 10.00 1
18 Takayuki Koyama Fukuzumi jiu-jitsu 10.00 1
19 Tsutomu Watanabe Soujiukai sendai 10.00 1
20 Mitsuhara Mitsui Rulbjj 9.60 4
21 Toshio Asada Impacto japan b.j.j 7.20 3
22 Ishiguro Yoshikazu Ogawa jiu jitsu 6.60 2
23 Toshimitsu Yamawaki Team legnum 6.60 2
24 Ferrid Kheder Carpe diem 6.00 3
25 Liover Ikeda Sekitani gold team 6.00 2
26 Alexander Santos Over limit jiu jitsu association 6.00 1
27 Flavio Tashiro Over limit jiu jitsu association 6.00 1
28 Eduardo Vidal Rulbjj 6.00 1
29 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra osaka 3.00 1