1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rodrigo Takemoto Rulbjj 88.40 29
2 Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j 56.80 16
3 Rogerio Suto Impacto japan b.j.j 43.00 13
4 Johnny Shimizo Tani team 40.80 13
5 Edison Kagohara Over limit jiu jitsu association 36.60 7
6 Walter Franco Rulbjj 32.60 6
7 Alexandre Ogawa Ogawa jiu jitsu 32.00 5
8 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 30.20 9
9 Carlos Yigashira Gracie gym fujinomiya 24.60 7
10 Marcio mitsuo Kobayashi Impacto japan b.j.j 24.00 10
11 Tsutomu Watanabe Soujiukai sendai 16.00 2
12 Liover Ikeda Sekitani gold team 12.60 6
13 Kazumasa Sakakibara Ogawa jiu jitsu 12.00 3
14 Yuji Okamoto Rjj 11.00 4
15 Hirokazu Takamoto Takamoto dojo 11.00 4
16 Jefferson Effen Infight japan 11.00 4
17 Takashi Hashimoto Paraestra kichijoji 11.00 3
18 Rodrigo Almeida Tokai bjj 11.00 2
19 Yujiro Nakamura Rrt 10.00 4
20 Inoue Satoshi Jaws jiu jitsu academy 10.00 2
21 Fujii Toru Rb academy 10.00 1
22 Takayuki Koyama Fukuzumi jiu-jitsu 10.00 1
23 Mitsuhara Mitsui Rulbjj 9.60 4
24 Junichiro Wada Impacto japan b.j.j 7.20 3
25 Toshio Asada Impacto japan b.j.j 7.20 3
26 Toshimitsu Yamawaki Team legnum 6.60 2
27 Ishiguro Yoshikazu Ogawa jiu jitsu 6.60 2
28 Takashi Goto Team legnum 6.60 2
29 Yuu Takebayashi Boa sorte 6.00 3
30 Ferrid Kheder Carpe diem 6.00 3
31 Flavio Tashiro Over limit jiu jitsu association 6.00 1
32 Eduardo Vidal Rulbjj 6.00 1
33 Alexander Santos Over limit jiu jitsu association 6.00 1
34 Roberto Yokoyama Mybjj team japan 3.30 3
35 Ryuji Sugano Jiusenkan 3.00 1
36 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra osaka 3.00 1