1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Leandro Kussano Kussano team 34.00 11
2 Takashi Goto Team legnum 22.80 7
3 Todokoro Masaaki Paraestra gifu 20.00 2
4 Hara Akira Team legnum 13.80 6
5 Everton Asao Impacto japan b.j.j 11.00 3
6 Sawato Kawamura Claudio franca bjj 11.00 3
7 Kenji Nishimoto Paraestra kitakyushu 11.00 2
8 Rogerio Suto Impacto japan b.j.j 11.00 2
9 Takahito Yoshioka Team legnum 11.00 2
10 Hisashi Ezaki Paraestra sapporo 11.00 2
11 Toshio Asada Impacto japan b.j.j 11.00 2
12 Takuto Kako Grappling shoot boxers 11.00 2
13 Vanderlei Cardoso Impacto japan b.j.j 11.00 2
14 Kazuyasu Takahashi Gymnashion sapporo 10.00 1
15 Alexandre Ogawa Ogawa jiu jitsu 10.00 1
16 Kengo Ikuta Trust jiu jitsu academy 9.60 5
17 Philipe Alao Impacto japan b.j.j 9.60 4
18 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 9.00 2
19 Carlos Kimura Impacto japan b.j.j 7.20 5
20 Kenji Nishimoto Mephose jiujitsu academy 6.60 4
21 Motoki Ito Jiusenkan 6.60 4
22 Takahiro Shimizu Jiusenkan 6.60 4
23 Dean Reynolds Paraestra kitakyushu 6.60 3
24 Walter Franco Rulbjj 6.00 2
25 Kendy Sonoda Ogawa jiu jitsu 6.00 1
26 Imaizumi Takashi Paraestra kichijoji 6.00 1
27 Yamahata Yuki Kazumaru jiu jitsu 6.00 1
28 Hiro Nishi Ogawa jiu jitsu 3.00 1
29 Sangsu Lee Trust jiu jitsu academy 3.00 1
30 Sadao Uehara Kussano team 3.00 1