1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Leandro Kussano Kussano team 34.00 11
2 Takashi Goto Team legnum 22.80 7
3 Sawato Kawamura Claudio franca bjj 21.00 6
4 Todokoro Masaaki Paraestra gifu 20.00 2
5 Rogerio Suto Impacto japan b.j.j 17.60 4
6 Kengo Ikuta Trust jiu jitsu academy 15.60 7
7 Hara Akira Team legnum 13.80 6
8 Dae woong Lee John frankl jiu jitsu 11.00 4
9 Everton Asao Impacto japan b.j.j 11.00 3
10 Kenji Nishimoto Paraestra kitakyushu 11.00 2
11 Hisashi Ezaki Paraestra sapporo 11.00 2
12 Ebisudani Tuyosi Jiusenkan 11.00 2
13 Myengse Hwang Ssen-gym 11.00 2
14 Vanderlei Cardoso Impacto japan b.j.j 11.00 2
15 Toshio Asada Impacto japan b.j.j 11.00 2
16 Takuto Kako Grappling shoot boxers 11.00 2
17 Takahito Yoshioka Team legnum 11.00 2
18 Kazuyasu Takahashi Gymnashion sapporo 10.00 1
19 Rangel Rodrigues Rrt 10.00 1
20 Alexandre Ogawa Ogawa jiu jitsu 10.00 1
21 Philipe Alao Impacto japan b.j.j 9.60 4
22 Sangsu Lee Trust jiu jitsu academy 9.60 3
23 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 9.00 2
24 Carlos Kimura Impacto japan b.j.j 7.20 5
25 Kenji Nishimoto Mephose jiujitsu academy 6.60 4
26 Motoki Ito Jiusenkan 6.60 4
27 Takahiro Shimizu Jiusenkan 6.60 4
28 Christopher Costa Kuya jiu-jitsu 6.60 3
29 Dean Reynolds Paraestra kitakyushu 6.60 3
30 Walter Franco Rulbjj 6.00 2
31 Imaizumi Takashi Paraestra kichijoji 6.00 1
32 Alexandre Torquato Kussano team 6.00 1
33 Yamahata Yuki Kazumaru jiu jitsu 6.00 1
34 Kendy Sonoda Ogawa jiu jitsu 6.00 1
35 Sadao Uehara Kussano team 3.00 1
36 Hiro Nishi Ogawa jiu jitsu 3.00 1
37 Nakanishi Akito Boa sorte 3.00 1