1- ASJJF - DUMAU ASIA RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Leandro Kussano Kussano team 34.00 11
2 Takashi Goto Team legnum 22.80 7
3 Todokoro Masaaki Paraestra gifu 20.00 2
4 Rogerio Suto Impacto japan b.j.j 17.60 4
5 Hara Akira Team legnum 13.80 6
6 Dae woong Lee John frankl jiu jitsu 11.00 4
7 Everton Asao Impacto japan b.j.j 11.00 3
8 Sawato Kawamura Claudio franca bjj 11.00 3
9 Toshio Asada Impacto japan b.j.j 11.00 2
10 Ebisudani Tuyosi Jiusenkan 11.00 2
11 Takahito Yoshioka Team legnum 11.00 2
12 Kenji Nishimoto Paraestra kitakyushu 11.00 2
13 Vanderlei Cardoso Impacto japan b.j.j 11.00 2
14 Hisashi Ezaki Paraestra sapporo 11.00 2
15 Takuto Kako Grappling shoot boxers 11.00 2
16 Alexandre Ogawa Ogawa jiu jitsu 10.00 1
17 Kazuyasu Takahashi Gymnashion sapporo 10.00 1
18 Kengo Ikuta Trust jiu jitsu academy 9.60 5
19 Philipe Alao Impacto japan b.j.j 9.60 4
20 Sangsu Lee Trust jiu jitsu academy 9.60 3
21 Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j 9.00 2
22 Carlos Kimura Impacto japan b.j.j 7.20 5
23 Motoki Ito Jiusenkan 6.60 4
24 Takahiro Shimizu Jiusenkan 6.60 4
25 Kenji Nishimoto Mephose jiujitsu academy 6.60 4
26 Dean Reynolds Paraestra kitakyushu 6.60 3
27 Christopher Costa Kuya jiu-jitsu 6.60 3
28 Walter Franco Rulbjj 6.00 2
29 Imaizumi Takashi Paraestra kichijoji 6.00 1
30 Yamahata Yuki Kazumaru jiu jitsu 6.00 1
31 Kendy Sonoda Ogawa jiu jitsu 6.00 1
32 Hiro Nishi Ogawa jiu jitsu 3.00 1
33 Sadao Uehara Kussano team 3.00 1
34 Nakanishi Akito Boa sorte 3.00 1