2- ASJJF - DUMAU JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Sakuya Ito Tree Brazilian Jiu Jitsu 67.00 13
2 Ai Yoshinaga Paraestra Gifu 54.60 9
3 Marjory Franco Rulbjj 43.00 7
4 Kouga Nakanishi Team Legnum 28.60 5
5 Ishizaka Kuushi Evox Bjj 23.20 5
6 Eric Kaminishi Nova Uniao 20.00 2
7 Kaito Shiratori Paraestra Chiba 17.60 4
8 Kimoto Hikaru Team Legnum 12.60 3
9 Ayden Yost Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 12.00 3
10 Akagi Leo Team Legnum 11.00 2
11 Nicolly Sekitani Sekitani Gold Team 11.00 2
12 Genki Ishida Fujita Jiu-jitsu 11.00 2
13 Koushi Kawazu Carpe Diem 10.00 1
14 Kouta Akiba Paraestra Koga 10.00 1
15 Sidoo Funatsu Paraestra Chiba 10.00 1
16 Kokoro Kibe Splash 10.00 1
17 Luana Inoue Impacto Japan B.j.j 10.00 1
18 Michele Holloway Nova Uniao 10.00 1
19 Hiroto Nei Paraestra Chiba 10.00 1
20 Takehiro Nakaike Paraestra Koiwa 9.60 3
21 Bayson Vasquez Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 7.20 3
22 Chiaki Yagi Bull-terrier Bon-sai 6.60 2
23 Vinicios Messias Impacto Japan B.j.j 6.60 2
24 Tanimura Yamato Team Legnum 6.60 2
25 Tomoki Ohno Carpe Diem 6.60 2
26 Hiroto Nei Tk Training Center 6.60 2
27 Caua Kenji Rulbjj 6.60 2
28 Kazuki Tomita Paraestra Chiba 6.60 2
29 Raito Yasumura Paraestra Koga 6.60 2
30 Seiryu Masada Strapple Ohana 6.00 1
31 Yuuri Chiku Paraestra Koga 6.00 1
32 Romulo Kimura Impacto Japan B.j.j 6.00 1
33 Atsuya Yoshida Paraestra Tb 6.00 1
34 Vinicius Yano Infight Japan 6.00 1
35 Ryo Horikawa Carpe Diem 6.00 1
36 Dayana Ayumi Bjj Coach Japan 6.00 1
37 Selene Mcbride Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 6.00 1
38 Ryoya Sugitani Free Style 3.30 2
39 Vincent Macaluso Nova Uniao 3.00 1
40 Kiara Matayoshi Rulbjj 3.00 1
41 Felipe Hassegawa Rulbjj 3.00 1
42 Pedro Okamoto Impacto Japan B.j.j 3.00 1
43 Housei Ujihara Bull-terrier Bon-sai 3.00 1
44 Shyouta Ozaki Bjj Academy Nobushi 3.00 1
45 Alexander Vedenev Gracie Barra 3.00 1
46 Nalu Tsuyuki Grabaka Jiu-jitsu Club 3.00 1
47 Tsuruya Hiroto Paraestra Chiba 3.00 1
48 Hiramatsu Rai Destiny Gym 3.00 1
49 Koshiro Tanimoto Paraestra Izumi 3.00 1