2- ASJJF - DUMAU JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Walter Franco Rulbjj 141.80 28
2 Eduardo Vidal Rulbjj 70.60 20
3 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Association 50.80 12
4 Hato Daniel Over Limit Jiu Jitsu Association 43.00 9
5 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 37.60 14
6 Carlos Kihara Impacto Japan B.j.j 37.00 5
7 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 34.20 8
8 Atsushi Nisimura Underground 22.00 4
9 Masato Takase Tani Team 16.60 3
10 Joao Kauvauti Ogawa Jiu Jitsu 11.00 5
11 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 11.00 3
12 Moises Marcelino Lemos Ogawa Jiu Jitsu 11.00 3
13 Francisco Jose Mesia Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
14 Yamahata Yuki Kazumaru Jiu Jitsu 10.00 1
15 Atushi Kudou Isja 10.00 1
16 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra Osaka 10.00 1
17 Shinkawa Takeshi Team Legnum 7.20 5
18 Yoshikazu Azuma Team Legnum 6.60 3
19 Koji Nishimoto Newaza World Shizuoka 6.60 2
20 Ricardo Tano Kussano Team 6.60 2
21 Ryuji Sugano Jiusenkan 6.00 2
22 Ishikura Katsutoshi Suto Academy 6.00 1
23 Tetsuo Nishioka Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
24 Mauricio Takabayashi Rocha Jiu Jitsu 3.00 2