East Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rafael Kuwahara Infight Japan 21.00 3
2 Rio Higuchi Paraestra Chiba 11.00 2
3 Kai O'dell Kahala Jiu Jitsu 10.00 2
4 Gabriel Nishioka Infight Japan 10.00 1
5 Kaleb Leon Guerrero Uprising Jiu Jitsu 10.00 1
6 Ikumi Karashima Paraestra Chiba 6.60 2
7 Hashimoto Akito Infight Japan 6.60 2
8 Yusuke Kubota Nova Uniao 6.00 1
9 Daniel Akira Fujita Nova Uniao 6.00 1
10 Shouda Ren Nova Uniao 6.00 1
11 Kubota Yusuke Nova Uniao 3.00 1
12 Bamba Yuuta Nova Uniao 3.00 1