ASJJF - DUMAU INTERNATIONAL JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2016

Event Results

male white kindergarten light
 • 1st Kobayasi Ouicirou Nex
 • 2nd Grieger Ryu Kussano team
 • 3rd Hisaya Okajima Fukuzumi jiu-jitsu
male white youth light
 • 1st Taichi Uetsuki Nr jiu-jitsu
 • 2nd Kanouchi raito Nex komaki
 • 3rd Oliveira Gabriel Impacto japan b.j.j
male grey pre teen light
 • 1st Riku Okajima Fukuzumi jiu-jitsu
 • 2nd Murilo Medeiros Tokai bjj
male grey pre teen super heavy
 • 1st Kouya Nagashima Nex
 • 2nd João Takahata Kussano team
male grey junior teen medium heavy
 • 1st Pedro Nakano Rocha jiu jitsu
 • 2nd Touya Imase Paraestra gifu
 • 3rd Fernando Hashimoto Tree rul bjj
male grey junior teen heavy
 • 1st Richard Ogawa Impacto japan b.j.j
 • 2nd Tatsuno Miura Fukuzumi jiu-jitsu
male yellow junior teen medium heavy
 • 1st * Kenzo Karakawa Tree rul bjj
male white juvenile light feather
 • 1st Taichi Isogai Hakushinkai
 • 2nd Bruno ricardo Fujimoto Bull-terrier bon-sai
male white juvenile open weight
 • 1st Haruomi Ueno Tree rul bjj
 • 2nd Teramoto Anderson Impacto japan b.j.j
 • 3rd Yamamoto Matheus Impacto japan b.j.j
male blue juvenile open weight
 • 1st Lucas Ueno Tree rul bjj
 • 2nd Pedro Akiira Infight japan
 • 3rd Sho Inaoka Gracie barra
male white adult light feather
 • 1st Marcos Shimokado Rocha jiu jitsu
 • 2nd Okayasu Hideya Fukuzumi jiu-jitsu
 • 3rd Halisson Lopes Nova opcao
male white adult light
 • 1st Yuusa Ueyama Team legnum
 • 2nd Yasuhiro Shibata Impacto japan b.j.j
 • 3rd Kenji Mendez Andre hasegawa bjj
male white adult middle
 • 1st Orita Syohei Nova opcao
 • 2nd Kazuya Kiriyama Impacto japan b.j.j
 • 3rd Rafael Miyazaki Mybjj team japan
male blue adult rooster
 • 1st Hiago Oliveira ueno Tree rul bjj
 • 2nd Thiago Ueno Tree rul bjj
 • 3rd Uhara Kojirou Nr jiu-jitsu
male blue adult light feather
 • 1st Hakuto Yamamoto Gracie barra
 • 2nd Naoki Inoue Hakushinkai
 • 3rd Lucas Tahira Rocha jiu jitsu
male blue adult middle
 • 1st Thiago Tosawa Impacto japan b.j.j
 • 2nd Paulo Ricardo Tokai bjj
 • 3rd Alexandrte Dias Tokai bjj
male blue adult medium heavy
 • 1st Igor Tanabe Tree rul bjj
 • 2nd Keizo Osakii Kussano team
 • 3rd Makoto Hamada Jiu-jitsu brothers
male blue adult ultra heavy
 • 1st Willian Iwamizu Tokai bjj
 • 2nd Ricardo Colan Impacto japan b.j.j
male blue adult open weight
 • 1st Igor Tanabe Tree rul bjj
 • 2nd Matheus Onda Tokai bjj
 • 3rd Keizo Osakii Kussano team
male purple adult light feather
 • 1st Bruno Ishi Impacto japan b.j.j
 • 2nd Masayuki Yoshioka Team legnum
 • 3rd Ichirou Matsumoto Nr jiu-jitsu
male purple adult feather
 • 1st Henrique Diego Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Yoshiyuki Tochizawa Team legnum
 • 3rd Kentarou Nishiguchi Ishida dojo
male white master rooster
 • 1st Hajime Horiba Fukuzumi jiu-jitsu
male white master light feather
 • 1st Daisuke Okada Grappling shoot boxers
 • 2nd Thiago Sasaki Andre hasegawa bjj
male white master feather
 • 1st Masaya Wakiyama Team legnum
 • 2nd Alexandre Cracco Rocha jiu jitsu
 • 3rd Hasegawa Takahiro Paraestra kichijoji
male white master middle
 • 1st Patrik Kotaki Tree rul bjj
 • 2nd Cesar Tanabe Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Tiago Hamazaki Carlos toyota bjj
male white master heavy
 • 1st Marcos Yonemura Rocha jiu jitsu
 • 2nd Emanuel eduardo Inoue Nova opcao
male white master open weight
 • 1st Masaya Wakiyama Team legnum
 • 2nd Hasegawa Takahiro Paraestra kichijoji
 • 3rd Marcos Yonemura Rocha jiu jitsu
male blue master light feather
 • 1st Ryoji Kawanishi Impacto japan b.j.j
 • 2nd Huang Hsuan Taiwan bjj
male blue master feather
 • 1st Erick Ue Tokai bjj
 • 2nd Roberto Miyashiro Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Luiz Molina Impacto japan b.j.j
male blue master light
 • 1st Bruno Xavier Tree rul bjj
 • 2nd Jyunpei Kawarada Nova opcao
 • 3rd Fabio Medeiros Tokai bjj
male blue master open weight
 • 1st Ricardo Colan Impacto japan b.j.j
 • 2nd Bruno Xavier Tree rul bjj
 • 3rd Kota Matsuura Team legnum
male purple master rooster
 • 1st Tomonori Oda Paraestra gifu
 • 2nd Seita Horiuchi Jiu-jitsu brothers
 • 3rd Motoharu Matsuba Nr jiu-jitsu
male purple master light
 • 1st Marusero Santosu Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Fernando Kassawara Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Thiago Fernandes Impacto japan b.j.j
male purple master middle
 • 1st Ryuta Nakatsuji G-free
 • 2nd Eduardo carlos Kawashaki Kussano team
male purple master medium heavy
 • 1st Daisuke Ushimaru Impacto japan b.j.j
 • 2nd Masao Shimizu Striking gym ares
male purple master ultra heavy
 • 1st Toshio Thoru kondo Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Alexandre Sato Impacto japan b.j.j
male purple master open weight
 • 1st Eduardo carlos Kawashaki Kussano team
 • 2nd Masao Shimizu Striking gym ares
 • 3rd Satoru Aburano Nex
male brown master rooster
 • 1st Bruno Iamamoto Impacto japan b.j.j
 • 2nd Takeshi Takata Tokai bjj
 • 3rd Kentarou Watabe Striking gym ares
male brown master light feather
 • 1st Fernando Imafuku Impacto japan b.j.j
 • 2nd Nobuo Takenaka Team legnum
 • 3rd Yasuyuki Takeda Senpai jiu jitsu
male brown master feather
 • 1st Anderson Massao Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Takefumi Nishimura Ichiken bjj academy toyohashi
male brown master light
 • 1st Masanori Nakanishi M-works osaka
 • 2nd Marcos Endo Carlos toyota bjj
male brown master medium heavy
 • 1st Yoshihiro Hirama Impacto japan b.j.j
 • 2nd Shinichiro Koga Free
 • 3rd Tatsuhiko Fujii Alive
male brown master open weight
 • 1st Yoshihiro Hirama Impacto japan b.j.j
 • 2nd Shinichiro Koga Free
 • 3rd Tatsuhiko Fujii Alive
male black master medium heavy
 • 1st Rogerio Suto Impacto japan b.j.j
 • 2nd Ricardo Silva Ogawa jiu jitsu
male black master super heavy
 • 1st Robson Oliveira Nova opcao
 • 2nd Almir Santos Ogawa jiu jitsu
male black master open weight
 • 1st Rogerio Suto Impacto japan b.j.j
 • 2nd Ricardo Silva Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Robson Oliveira Nova opcao
male white senior 1 rooster
 • 1st Aparecido Yukio Rocha jiu jitsu
 • 2nd Hiroshi Isomura Grappling shoot boxers
male white senior 1 feather
 • 1st Alfredo Hamada Impacto japan b.j.j
 • 2nd Syoujinn Morita Grappling shoot boxers
 • 3rd Woney Moritani Nova opcao
male white senior 1 light
 • 1st Kengo Kawai Andre hasegawa bjj
 • 2nd Leonardo Katayama Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Kato Junji Kussano team
male white senior 1 middle
 • 1st Koichi Oyadomari Mma dojo cobra kai
 • 2nd Antonio carlos Duarte Ogawa jiu jitsu
male white senior 1 medium heavy
 • 1st Tadashi Mizoroki Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Nakane Hirofumi Mybjj team japan
male white senior 1 ultra heavy
 • 1st Akira Hatada Tree rul bjj
 • 2nd Fabio Pytter Ogawa jiu jitsu
male white senior 1 open weight
 • 1st Tadashi Mizoroki Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Koichi Oyadomari Mma dojo cobra kai
 • 3rd Nakane Hirofumi Mybjj team japan
male blue senior 1 light feather
 • 1st Daijirou Nakamichi Nr jiu-jitsu
 • 2nd Tsuyoshi Ogakuchi Cb impacto
 • 3rd Adriano Koba Rocha jiu jitsu
male blue senior 1 feather
 • 1st Eike Ueno Tree rul bjj
 • 2nd Daiske Hirosaka Team legnum
 • 3rd Mineyuki Shiono Nex
male blue senior 1 light
 • 1st Deyvson Matiy Tokai bjj
male blue senior 1 medium heavy
 • 1st Koki Oguri Grappling shoot boxers
 • 2nd Hiromoto Sendo Team legnum
 • 3rd Claudio Assasuma Ogawa jiu jitsu
male blue senior 1 open weight
 • 1st Hiromoto Sendo Team legnum
 • 2nd Deyvson Matiy Tokai bjj
 • 3rd Alexandrte Dias Tokai bjj
male purple senior 1 light feather
 • 1st Romulo Tanaka Rocha jiu jitsu
 • 2nd Hidenori Nishiyama Paraestra higashi osaka
 • 3rd Marcos Guinosa Nova opcao
male purple senior 1 feather
 • 1st * Masahiko Yusa Impacto japan b.j.j
male purple senior 1 light
 • 1st Silva Ronaldo Rocha jiu jitsu
 • 2nd Yoshiyuki Kamakura Impacto japan b.j.j
 • 3rd Andre Messias Impacto japan b.j.j
male purple senior 1 open weight
 • 1st Andre Messias Impacto japan b.j.j
 • 2nd Silva Ronaldo Rocha jiu jitsu
 • 3rd Yoshiyuki Kamakura Impacto japan b.j.j
male brown senior 1 middle
 • 1st Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j
 • 2nd Yoshikazu Ishiguro Ogawa jiu jitsu
male brown senior 1 open weight
 • 1st Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j
male black senior 1 feather
 • 1st Takayuki Koyama Fukuzumi jiu-jitsu
 • 2nd Kamarao Silva Carlos toyota bjj
male black senior 1 middle
 • 1st Rogerio Cristo Rocha jiu jitsu
 • 2nd Hirokazu Takamoto Pogona club gym
 • 3rd Marcos Lima Carlos toyota bjj
male black senior 1 open weight
 • 1st Rogerio Cristo Rocha jiu jitsu
 • 2nd Johnny Shimizo Tani team
 • 3rd Hirokazu Takamoto Pogona club gym
male white senior 2 light
 • 1st Waldir Rocha Rocha jiu jitsu
 • 2nd Flávio Takahashi Rocha jiu jitsu
 • 3rd Nakano Kazuya Kyoto uji bjj
male white senior 2 middle
 • 1st Ednelson Shinohara Nova opcao
 • 2nd Jefferson Ise Ogawa jiu jitsu
male white senior 2 open weight
 • 1st Akira Hatada Tree rul bjj
 • 2nd Waldir Rocha Rocha jiu jitsu
male blue senior 2 rooster
 • 1st Mitani kouichi Grappling shoot boxers
 • 2nd Yoshiharu Kawasaki Nova opcao
male purple senior 2 middle
 • 1st Yukinori Hatori Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Abdenego Naruse Over limit jiu jitsu association
male purple senior 2 open weight
 • 1st Abdenego Naruse Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Yukinori Hatori Ogawa jiu jitsu
male brown senior 2 light feather
 • 1st Jungo Arimoto Miburo
 • 2nd Taniwaki Yasuto Paraestra osaka
 • 3rd Eduardo Vidal Tree rul bjj
male brown senior 2 light
 • 1st Mauricio Takabayashi Rocha jiu jitsu
 • 2nd Yoshinori Tsunetomi Scorpion gym
male brown senior 2 ultra heavy
 • 1st * Marcos Oshiro Tokai bjj
male brown senior 2 open weight
 • 1st Mauricio Takabayashi Rocha jiu jitsu
 • 2nd Will Karakawa Tree rul bjj
 • 3rd Eduardo Vidal Tree rul bjj
male black senior 2 light feather
 • 1st Kouichi Uhara Nr jiu-jitsu
 • 2nd Carlos Kihara Impacto japan b.j.j
male black senior 2 super heavy
 • 1st Daniel Hato Tree rul bjj
 • 2nd Walter Franco Tree rul bjj
 • 3rd Shinkawa Takeshi Team legnum
male black senior 2 open weight
 • 1st Daniel Hato Tree rul bjj
 • 2nd Walter Franco Tree rul bjj
 • 3rd Carlos Kihara Impacto japan b.j.j
female white pre teen heavy
 • 1st Beatriz Hamada Impacto japan b.j.j
 • 2nd Sara Hamazaki Carlos toyota bjj
female grey pre teen feather
 • 1st Marjory Franco Tree rul bjj
 • 2nd Momomi Ohta Paraestra gifu
 • 3rd Hissae Nakau Infight japan
female yellow teen light
 • 1st Arisa Fujimura Impacto japan b.j.j
 • 2nd Hiroko Hatada Tree rul bjj
 • 3rd Leticia Fujimori Impacto japan b.j.j
female blue adult feather
 • 1st Luana Dias Tokai bjj
 • 2nd Fernanda M. cristo Rocha jiu jitsu
 • 3rd Dayana Huruta Kussano team
female blue adult light
 • 1st Ingrid Franco Tree rul bjj
female purple adult rooster
 • 1st Kessya Takeuchi Bull-terrier bon-sai
 • 2nd Priscila Goncalves Rocha jiu jitsu
female purple adult feather
 • 1st Keiko Takino Akatsuki
 • 2nd Simone Kusano Kussano team
 • 3rd Lia Melo Bull-terrier bon-sai
female purple adult open weight
 • 1st Kessya Takeuchi Bull-terrier bon-sai
 • 2nd Adriane Kimura Impacto japan b.j.j
 • 3rd Simone Kusano Kussano team
male white toddler light
 • 1st Emanuel Oi Impacto japan b.j.j
 • 2nd Ayla Franco Tree rul bjj
male white kindergarten feather
 • 1st Keita Uetsuki Nr jiu-jitsu
 • 2nd Yuuri Suda Scorpion gym
 • 3rd Filipe Tanaka Nova opcao
male white youth feather
 • 1st Don Nagase Rocha jiu jitsu
 • 2nd Jousei Onoto Splash
 • 3rd Syuto Kawai Nex komaki
male white youth middle
 • 1st Thiago Shibata Nova opcao
 • 2nd Koji Nishijima Tokai bjj
 • 3rd Sanshirou Noda Splash
male grey youth light
 • 1st Souta Ichikawa Splash
 • 2nd Masaya Ishiguro Nex
male yellow youth middle
 • 1st Kouga Nakanishi Team legnum
 • 2nd Romulo Kimura Impacto japan b.j.j
male white pre teen heavy
 • 1st Gabriel Kussano Kussano team
male grey pre teen feather
 • 1st Ryusei Suzuki Striking gym ares
 • 2nd Shunsei Onoto Splash
 • 3rd Yuji Nagase Rocha jiu jitsu
male yellow pre teen middle
 • 1st Sakuya Ito Tree rul bjj
 • 2nd Ishizaka Kuushi Rocha jiu jitsu
male yellow pre teen super heavy
 • 1st Joshua Asanuma Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Kenzo Nishijima Tokai bjj
male yellow junior teen feather
 • 1st Vinicius Sato Tree rul bjj
 • 2nd Junior Ronaldo Rocha jiu jitsu
male yellow junior teen light
 • 1st * Ogawa Gustavo Ogawa jiu jitsu
male orange junior teen middle
 • 1st Gustavo Franco Tree rul bjj
 • 2nd Kenji Hishida Kussano team
 • 3rd Miki Okada Kussano team
male white teen medium heavy
 • 1st Kazuyuki Oi Impacto japan b.j.j
 • 2nd Kousuke Ohta Paraestra gifu
male orange teen rooster
 • 1st Gregory Tanaka Impacto japan b.j.j
 • 2nd Takasugi kai Grappling shoot boxers
male orange teen feather
 • 1st Rafael Yuske Tokai bjj
 • 2nd Arata Honda Seishin bjj
male orange teen light
 • 1st Luan Marques Tree rul bjj
 • 2nd Uemura Henrique Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Kouhei Yamamoto Seishin bjj
male green teen medium heavy
 • 1st Kauan Tanino Impacto japan b.j.j
 • 2nd Kaue Abe Impacto japan b.j.j
 • 3rd Jinnosuke Kashimura Trial
male white juvenile light
 • 1st Haruomi Ueno Tree rul bjj
 • 2nd Yamamoto Matheus Impacto japan b.j.j
 • 3rd Fabio Harada Infight japan
male white juvenile ultra heavy
 • 1st Tihara Ferreira katsuyuki Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Teramoto Anderson Impacto japan b.j.j
male blue juvenile light feather
 • 1st David Ymay Ogawa jiu jitsu
male blue juvenile feather
 • 1st Pedro Akiira Infight japan
 • 2nd Lucas Ueno Tree rul bjj
 • 3rd Hakkynen Silva Carlos toyota bjj
male white adult rooster
 • 1st * Nakae Manato Nova opcao
male white adult feather
 • 1st Masaki Kusano Kussano team
 • 2nd Hiroshi Tokuda Rocha jiu jitsu
 • 3rd Shoma Koyama Yao bjj
male white adult medium heavy
 • 1st Fedor Bushmakin Suto academy
 • 2nd Arnaldo Canoo Infight japan
 • 3rd Sergey Gavrilov Suto academy
male white adult ultra heavy
 • 1st Fanael Randas Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Rodrigo Bringel Nova opcao
male white adult open weight
 • 1st Arnaldo Canoo Infight japan
 • 2nd Fedor Bushmakin Suto academy
 • 3rd Marcos Shimokado Rocha jiu jitsu
male blue adult feather
 • 1st Matheus Onda Tokai bjj
 • 2nd Kohei Murata Miburo
 • 3rd Tomohiro Furukawa Impacto japan b.j.j
male blue adult light
 • 1st Luiz Takayama Tokai bjj
 • 2nd Asakawa Eiji Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Guilherme Toyosato Rocha jiu jitsu
male purple adult middle
 • 1st Noto Meyji Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Roger Morrino Impacto japan b.j.j
 • 3rd Tomoyuki Suda Scorpion gym
male purple adult ultra heavy
 • 1st * Rashid Matthews-hall Renzo gracie academy
male purple adult open weight
 • 1st Henrique Diego Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Bruno Ishi Impacto japan b.j.j
 • 3rd Roger Morrino Impacto japan b.j.j
male brown adult light
 • 1st Yusuke Yamawaki Nex
 • 2nd Sakagami Ryosuke Team legnum
 • 3rd Marcio Medeiros Impacto japan b.j.j
male brown adult medium heavy
 • 1st Andrews Correa Rocha jiu jitsu
 • 2nd Diego Pereira Tokai bjj
 • 3rd Clayton Manoel Nova uniao
male brown adult ultra heavy
 • 1st Erikson Takeushi Impacto japan b.j.j
 • 2nd Gustavo Silva Rocha jiu jitsu
male brown adult open weight
 • 1st Erikson Takeushi Impacto japan b.j.j
 • 2nd Andrews Correa Rocha jiu jitsu
 • 3rd Sakagami Ryosuke Team legnum
male black adult light feather
 • 1st Todokoro Masaaki Paraestra gifu
 • 2nd Takashi Goto Team legnum
male black adult middle
 • 1st Leandro Kussano Kussano team
 • 2nd Anderson De faria Rocha jiu jitsu
male black adult heavy
 • 1st Takeshi Morimoto Team legnum
 • 2nd Luan Arouca Ogawa jiu jitsu
male black adult open weight
 • 1st Anderson De faria Rocha jiu jitsu
 • 2nd Luan Arouca Ogawa jiu jitsu
 • 3rd Takeshi Morimoto Team legnum
female grey youth light
 • 1st Bonfim Karen Kussano team
 • 2nd Kokoro Kibe Splash
female white pre teen light
 • 1st Brenda Makishi Mybjj team japan
female grey pre teen middle
 • 1st Momo Shimizu Hakushinkai
 • 2nd Ai Yoshinaga Paraestra gifu
 • 3rd Takeshiro Camyla Impacto japan b.j.j
female grey junior teen feather
 • 1st Nicole Yamane Andre hasegawa bjj
 • 2nd Moeri Suda Scorpion gym
female white adult light feather
 • 1st Aline Ruiz Tree rul bjj
 • 2nd Josy Nagase Rocha jiu jitsu
 • 3rd Milena Kaori Tree rul bjj
female white adult feather
 • 1st Viviane Moritani Nova opcao
 • 2nd Priscila Hayashida Rocha jiu jitsu
 • 3rd Paloma Lima Tokai bjj
female white adult light
 • 1st Tamires Yokoo Tokai bjj
 • 2nd Bruna Miho Tokai bjj
 • 3rd Dalva Imamura Tree rul bjj
female white adult middle
 • 1st Erica Hamazaki Carlos toyota bjj
 • 2nd Gabriela Aono Ogawa jiu jitsu
female white adult open weight
 • 1st Tamires Yokoo Tokai bjj
 • 2nd Andressa Coutinho Tokai bjj
 • 3rd Bruna Miho Tokai bjj
female blue adult medium heavy
 • 1st Stéphanie Imamura Tree rul bjj
 • 2nd Natasha Akemi Ogawa jiu jitsu
female blue adult open weight
 • 1st Stéphanie Imamura Tree rul bjj
 • 2nd Ingrid Franco Tree rul bjj
female black brown adult light
 • 1st Yamada Kath Rocha jiu jitsu
 • 2nd Isabelle Souza Impacto japan b.j.j
male purple senior 3 light feather
 • 1st Junichi Ohashi Team legnum
 • 2nd Koji Ito Impacto japan b.j.j
male purple senior 3 light
 • 1st Shinji Sakatani Jiu-jitsu brothers
 • 2nd Jim Baskind Fukuzumi jiu-jitsu
male black senior 3 medium heavy
 • 1st Mehdi Moradi Ogawa jiu jitsu
male black senior 3 open weight
 • 1st Francisco jose Mesia Ogawa jiu jitsu
 • 2nd Shinkawa Takeshi Team legnum