SJJJF HOKAIDO JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2017

Event Results

male white adult rooster
 • 1st Yosimasa Sasahara Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Naoto Yamagata Gymnashion sapporo
male white adult light feather
 • 1st Takuro Numata Free
 • 2nd Kazuki Taichi Free
male white adult feather
 • 1st Keisuke Kodama Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Kazuma Sakai Over limit jiu jitsu association
 • 3rd Yoshiki Tsushima Atsubetsu_bjj
male white adult light
 • 1st Tanaka Masaya Free
 • 2nd Taketo Asanuma Atsubetsu_bjj
 • 3rd Keishi Takemoto Over limit jiu jitsu association
male white adult middle
 • 1st Takayuki kudou Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Shingo Nishijima Over limit jiu jitsu association
male white adult super heavy
 • 1st Hayato Tanaka Free
 • 2nd Hiroyuki Ooi Atsubetsu_bjj
male white adult ultra heavy
 • 1st * Ryosuke Aoki Hlcgym
male white adult open weight
 • 1st Hayato Tanaka Free
 • 2nd Ryosuke Aoki Hlcgym
 • 3rd Takuro Numata Free
male blue adult feather
 • 1st Rio Matsusaka Pogona club gym
 • 2nd Takahiro Fukui Atsubetsu_bjj
 • 3rd Yutaka Yokokawa Bellatleo
male blue adult open weight
 • 1st Takahiro Fukui Atsubetsu_bjj
 • 2nd Rio Matsusaka Pogona club gym
male purple adult feather
 • 1st Toru Konishi Paraestra sapporo
 • 2nd Yasuhiro Hirohata Over limit jiu jitsu association
 • 3rd Kouta Matsura Ground core
male purple adult open weight
 • 1st Yasuhiro Hirohata Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Toru Konishi Paraestra sapporo
male brown adult super heavy
 • 1st Arai Yuji Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Shinji Shoyamas Over limit jiu jitsu association
male brown adult open weight
 • 1st Arai Yuji Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Shinji Shoyamas Over limit jiu jitsu association
male white master feather
 • 1st Hiroka Hakamada Atsubetsu_bjj
 • 2nd Shoji Imaoka Free
male white master light
 • 1st Atsushi Oomi Bellatleo
 • 2nd Shotaro Horibe Over limit jiu jitsu association
male white master open weight
 • 1st Hiroyuki Ooi Atsubetsu_bjj
 • 2nd Takayuki kudou Over limit jiu jitsu association
male blue master light feather
 • 1st Hiroki Kitaura Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Osanai Wataru Core
male black master medium heavy
 • 1st Rogerio Suto Impacto japan b.j.j
 • 2nd Kazuyasu Takahashi Gymnashion sapporo
male black master ultra heavy
 • 1st * Komei Sato Gymnashion sapporo
male black master open weight
 • 1st Rogerio Suto Impacto japan b.j.j
 • 2nd Ryozo Murata Over limit jiu jitsu association
 • 3rd Komei Sato Gymnashion sapporo
male white senior 1 light feather
 • 1st Keisuke Kawashima Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Rui Saito Bellatleo
male white senior 1 feather
 • 1st Matsushima Yoshinori Free
 • 2nd Chihiro Oda Over limit jiu jitsu association
 • 3rd Masashi Hosohata Gymnashion sapporo
male white senior 1 open weight
 • 1st Matsushima Yoshinori Free
 • 2nd Chihiro Oda Over limit jiu jitsu association
 • 3rd Shotaro Horibe Over limit jiu jitsu association
male brown senior 2 light
 • 1st Rui Matsunaga Atsubetsu_bjj
 • 2nd Tatsuro Hayashi Over limit jiu jitsu association
 • 3rd Yosito Takeuchi Paraestra muroran
female white adult light feather
 • 1st Naya Yukari Core
 • 2nd Shoko Yamagata Free
 • 3rd Yukiko Numata Over limit jiu jitsu association
female white adult light
 • 1st Yayoi Ono Over limit jiu jitsu association
 • 2nd Kyoko Kishimoto Over limit jiu jitsu association
female white adult open weight
 • 1st Naya Yukari Core
 • 2nd Yayoi Ono Over limit jiu jitsu association
 • 3rd Kyoko Kishimoto Over limit jiu jitsu association

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Over limit jiu jitsu association 9 13 4 88
2 Free 6 3 1 40
3 Atsubetsu_bjj 4 3 1 30
4 Core 2 1 0 13
5 Impacto japan b.j.j 2 0 0 10
6 Bellatleo 1 1 1 9
7 Paraestra sapporo 1 1 0 8
8 Pogona club gym 1 1 0 8
9 Gymnashion sapporo 0 2 2 8
10 Hlcgym 0 1 0 3
11 Paraestra muroran 0 0 1 1
12 Ground core 0 0 1 1