ASJJF ASIAN OPEN NOGI TOURNAMENT 2016

Event Results

male white juvenile medium heavy
 • 1st Juncheng Zhou Zhengzhou bjj
 • 2nd Rende Mao Ed ramos atos china
male white juvenile open weight
 • 1st * Rende Mao Ed ramos atos china
male white adult light feather
 • 1st Chen Gengmin Ed ramos atos china
 • 2nd Cheng Zhen Cherry bomb jiu jitsu academy
 • 3rd Albert Shen Shbjj academy
male white adult feather
 • 1st Wei Wang Cherry bomb jiu jitsu academy
 • 2nd Li Yue Energy mma club
 • 3rd Junling Jiang Cherry bomb jiu jitsu academy
male white adult medium heavy
 • 1st Zhou Xiaoshao Hangzhou brazilian jiu jitsu club
 • 2nd Li Liang Nanjing bjj academy
 • 3rd Diqi Chen Cherry bomb jiu jitsu academy
male white adult ultra heavy
 • 1st Lei Yu Marcelo andreoli bjj
 • 2nd Hui Cai Carioca team
male white adult open weight
 • 1st Xiang Xie Marcelo andreoli bjj
 • 2nd Lei Yu Marcelo andreoli bjj
 • 3rd Cheng Zhen Cherry bomb jiu jitsu academy
male blue adult rooster
 • 1st Hiago Oliveira ueno Carioca team
 • 2nd Thiago Ueno Carioca team
 • 3rd Jason Chee Warzone
male blue adult feather
 • 1st Lucas Ueno Tree rul bjj
 • 2nd Shen Ze Shbjj academy
 • 3rd Zogov Manucher Warzone
male blue adult light
 • 1st Tyler Casselman Warzone
 • 2nd Dong Kim Carioca team
 • 3rd Jonathan Klein Big king paulo tavares atos
male blue adult medium heavy
 • 1st Igor Tanabe Carioca team
 • 2nd Han Wenjie Cherry bomb jiu jitsu academy
male blue adult open weight
 • 1st Lucas Ueno Tree rul bjj
 • 2nd Igor Tanabe Carioca team
 • 3rd Tyler Casselman Warzone
male purple adult feather
 • 1st Guillaume Leclerc Nanjing bjj academy
 • 2nd Zhang Zimin Energy mma club
male purple adult middle
 • 1st Kong Xiaofeng Carioca team
 • 2nd Song Chao Cherry bomb jiu jitsu academy
 • 3rd Yu Yi Cherry bomb jiu jitsu academy
male purple adult open weight
 • 1st Guillaume Leclerc Nanjing bjj academy
 • 2nd Yu Yi Cherry bomb jiu jitsu academy
male white master light
 • 1st Long Zhang Alliance
 • 2nd John Sloan Ed ramos atos china
 • 3rd Ruan Jinglei Cherry bomb jiu jitsu academy
male white master open weight
 • 1st Wei Wang Cherry bomb jiu jitsu academy
 • 2nd Ge Liming Shbjj academy
 • 3rd Albert Shen Shbjj academy
male blue master medium heavy
 • 1st Mingbao Jia Ed ramos atos china
 • 2nd Mateusz Olszewski Shbjj academy
male blue master ultra heavy
 • 1st * Qian Huizhi Cherry bomb jiu jitsu academy
male blue master open weight
 • 1st Shen Ze Shbjj academy
 • 2nd Qian Huizhi Cherry bomb jiu jitsu academy
 • 3rd Mingbao Jia Ed ramos atos china
male purple master open weight
 • 1st Song Chao Cherry bomb jiu jitsu academy
 • 2nd Kong Xiaofeng Carioca team
 • 3rd Zhang Zimin Energy mma club
male brown master middle
 • 1st Yunus Karasakal Shbjj academy
 • 2nd Rodrigo Souza Impacto japan b.j.j
male brown master super heavy
 • 1st * Ilya Kolesnikov Carioca team
male brown master open weight
 • 1st Yunus Karasakal Shbjj academy
 • 2nd Ilya Kolesnikov Carioca team
male black master medium heavy
 • 1st Paulo Tavares Big king paulo tavares atos
male black master ultra heavy
 • 1st * Fernando Araujo Jungle bjj
male black master open weight
 • 1st Fernando Araujo Jungle bjj
 • 2nd Paulo Tavares Big king paulo tavares atos
female white adult light
 • 1st Liu Xiao ou Free
 • 2nd Morgana cong Mou Big king paulo tavares atos
 • 3rd Qi Linmei Energy mma club
female white adult open weight
 • 1st Liu Xiao ou Free
 • 2nd Morgana cong Mou Big king paulo tavares atos
 • 3rd Qi Linmei Energy mma club
female blue adult medium heavy
 • 1st Ingrid Franco Carioca team
 • 2nd Agnieszka Sygula Jungle bjj
female blue adult open weight
 • 1st Ingrid Franco Carioca team
 • 2nd Agnieszka Sygula Jungle bjj