ASJJF - DUMAU SOUTH JAPAN OPEN NO-GI CHAMPIONSHIP 2017

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Pre Teen

White

Light

Zendo - Kai Jiu Jitsu

Nijiteru Koga

Yellow

Medium Heavy

Team Legnum

Kouga Nakanishi

Adult

White

Rooster

Paraestra Nakagawa Ide Dojo

Shunki Kimura

Kenta Yamada

Master Japan

Tsutsumi Seiya

Light Feather

Trust Jiu Jitsu Academy

Daisuke Fukumoto

Buffalo Jiu-jitsu

Daiki Itou

Paraestra Nakagawa Ide Dojo

Joh Kaisei

Tatoru

Ootani Atsushi

Light

Paraestra Nakagawa Ide Dojo

Shota Yamada

Grappler’s Guild

Kazuya Togo

Free

Maeda Ryo

Blue

Feather

Axis Fukuoka

Rin Takami

Carpe Diem

William Morgan

Medium Heavy

Destiny Jiu Jitsu

Kota Shirakawa

Open Weight

Axis Fukuoka

Rin Takami

Destiny Jiu Jitsu

Kota Shirakawa

Black

Open Weight

Trust Jiu Jitsu Academy

Kengo Ikuta

M-works Osaka

Masanori Nakanishi

Master

White

Feather

Yawaraya

Yousuke Tutida

Zando - Kai Jiu Jitsu

Toshikazu Miyamoto

Tatoru

Masayoshi Tsurumaru

Black

Middle

M-works Osaka

Masanori Nakanishi

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Pre Teen

White

Light

Paraestra Nakagawa Ide Dojo

Sono Hasegawa

Adult

Purple

Feather

Team Doushin

Maho Wtanabe

Paraestra Kitakyushu

Sakonju Rioko

Open Weight

Paraestra Kitakyushu

Sakonju Rioko