SJJJF HOKAIDO JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2017

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Teen

White

Heavy

Atsubetsu_bjj

Taketo Asanuma

Juvenile

White

Light

Atsubetsu_bjj

Yoshiki Tsushima

Adult

White

Rooster

Over limit jiu jitsu association

Yosimasa Sasahara

Gymnashion sapporo

Naoto Yamagata

Light Feather

Free

Takuro Numata

Kazuki Taichi

Feather

Over limit jiu jitsu association

Kazuma Sakai

Free

Hiroki Takakura

Pogona club gym

Rio Matsusaka

Light

Over limit jiu jitsu association

Keishi Takemoto

Middle

Over limit jiu jitsu association

Shingo Nishijima

Free

Tanaka Masaya

Super Heavy

Free

Hayato Tanaka

Ultra Heavy

Hlcgym

Ryosuke Aoki

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Keishi Takemoto

Shingo Nishijima

Kazuma Sakai

Yosimasa Sasahara

Free

Hayato Tanaka

Takuro Numata

Kazuki Taichi

Tanaka Masaya

Pogona club gym

Rio Matsusaka

Hlcgym

Ryosuke Aoki

Blue

Feather

Over limit jiu jitsu association

Haruto Morosawa

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Bellatleo

Yutaka Yokokawa

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Haruto Morosawa

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Purple

Feather

Ground core

Kouta Matsura

Over limit jiu jitsu association

Tsukumo Sato

Yasuhiro Hirohata

Bellatleo

Abe Yukihiro

Paraestra sapporo

Toru Konishi

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Yasuhiro Hirohata

Paraestra sapporo

Toru Konishi

Brown

Feather

Over limit jiu jitsu association

Shinji Shoyamas

Super Heavy

Over limit jiu jitsu association

Arai Yuji

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Arai Yuji

Shinji Shoyamas

Black

Feather

Over limit jiu jitsu association

Ryozo Murata

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Ryozo Murata

Master

White

Feather

Over limit jiu jitsu association

Keisuke Kodama

Free

Shoji Imaoka

Atsubetsu_bjj

Hiroka Hakamada

Light

Over limit jiu jitsu association

Shotaro Horibe

Bellatleo

Atsushi Oomi

Middle

Over limit jiu jitsu association

Takayuki kudou

Super Heavy

Atsubetsu_bjj

Hiroyuki Ooi

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Keisuke Kodama

Takayuki kudou

Atsubetsu_bjj

Hiroyuki Ooi

Blue

Light Feather

Over limit jiu jitsu association

Hiroki Kitaura

Black

Light

Impacto japan b.j.j

Rogerio Suto

Medium Heavy

Gymnashion sapporo

Kazuyasu Takahashi

Open Weight

Impacto japan b.j.j

Rogerio Suto

Gymnashion sapporo

Kazuyasu Takahashi

Senior 1

White

Light Feather

Over limit jiu jitsu association

Keisuke Kawashima

Feather

Over limit jiu jitsu association

Chihiro Oda

Free

Matsushima Yoshinori

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Chihiro Oda

Shotaro Horibe

Free

Matsushima Yoshinori

Senior 2

White

Light Feather

Bellatleo

Rui Saito

Blue

Feather

Carpe diem

Kiyotoshi Aoyama

Brown

Light

Over limit jiu jitsu association

Tatsuro Hayashi

Atsubetsu_bjj

Rui Matsunaga

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Light Feather

Core

Naya Yukari

Free

Shoko Yamagata

Over limit jiu jitsu association

Yukiko Numata

Feather

Over limit jiu jitsu association

Kyoko Kishimoto

Light

Over limit jiu jitsu association

Yayoi Ono

Open Weight

Core

Naya Yukari

Over limit jiu jitsu association

Yayoi Ono

Kyoko Kishimoto

Yukiko Numata

Free

Shoko Yamagata