SJJJF HOKAIDO JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2017

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Teen

White

Heavy

Atsubetsu_bjj

Taketo Asanuma

Adult

White

Feather

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Open Weight

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Blue

Feather

Over limit jiu jitsu association

Haruto Morosawa

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Haruto Morosawa

Purple

Feather

Ground core

Kouta Matsura

Brown

Super Heavy

Over limit jiu jitsu association

Arai Yuji

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Arai Yuji

Black

Feather

Over limit jiu jitsu association

Ryozo Murata

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Ryozo Murata

Master

Purple

Rooster

Over limit jiu jitsu association

William Basmayor

Black

Light

Impacto japan b.j.j

Rogerio Suto

Open Weight

Impacto japan b.j.j

Rogerio Suto

Senior 2

White

Feather

Atsubetsu_bjj

Chihiro Oda

Open Weight

Atsubetsu_bjj

Chihiro Oda

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Light Feather

Core

Naya Yukari

Open Weight

Core

Naya Yukari