SJJJF HOKAIDO JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2017

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Rooster

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yosimasa Sasahara

Gymnashion Sapporo

Naoto Yamagata

Light Feather

Free

Takuro Numata

Kazuki Taichi

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keisuke Kodama

Kazuma Sakai

Atsubetsu_bjj

Yoshiki Tsushima

Free

Hiroki Takakura

Core

Nakaba Daichi

Light

Atsubetsu_bjj

Taketo Asanuma

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keishi Takemoto

Free

Tanaka Masaya

Middle

Over Limit Jiu Jitsu Association

Shingo Nishijima

Takayuki Kudou

Super Heavy

Free

Hayato Tanaka

Atsubetsu_bjj

Hiroyuki Ooi

Ultra Heavy

Hlcgym

Ryosuke Aoki

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keisuke Kodama

Keishi Takemoto

Shingo Nishijima

Kazuma Sakai

Yosimasa Sasahara

Free

Hayato Tanaka

Takuro Numata

Kazuki Taichi

Tanaka Masaya

R O

Hlcgym

Ryosuke Aoki

Blue

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Haruto Morosawa

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Bellatleo

Yutaka Yokokawa

Pogona Club Gym

Rio Matsusaka

Carpe Diem

Kiyotoshi Aoyama

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Haruto Morosawa

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Pogona Club Gym

Rio Matsusaka

Purple

Feather

Ground Core

Kouta Matsura

Over Limit Jiu Jitsu Association

Tsukumo Sato

Yasuhiro Hirohata

Bellatleo

Abe Yukihiro

Paraestra Sapporo

Toru Konishi

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yasuhiro Hirohata

Paraestra Sapporo

Toru Konishi

Brown

Super Heavy

Over Limit Jiu Jitsu Association

Arai Yuji

Shinji Shoyama

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Arai Yuji

Shinji Shoyama

Master

White

Feather

Free

Shoji Imaoka

Atsubetsu_bjj

Hiroka Hakamada

Light

Over Limit Jiu Jitsu Association

Shotaro Horibe

Bellatleo

Atsushi Oomi

Open Weight

Atsubetsu_bjj

Hiroyuki Ooi

Over Limit Jiu Jitsu Association

Takayuki Kudou

Blue

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Hiroki Kitaura

Core

Osanai Wataru

Black

Medium Heavy

Impacto Japan B.j.j

Rogerio Suto

Gymnashion Sapporo

Kazuyasu Takahashi

Ultra Heavy

Gymnashion Sapporo

Komei Sato

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Ryozo Murata

Impacto Japan B.j.j

Rogerio Suto

Gymnashion Sapporo

Komei Sato

Kazuyasu Takahashi

Senior 1

White

Light Feather

Bellatleo

Rui Saito

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keisuke Kawashima

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Chihiro Oda

Gymnashion Sapporo

Masashi Hosohata

Free

Matsushima Yoshinori

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Chihiro Oda

Shotaro Horibe

Gymnashion Sapporo

Masashi Hosohata

Free

Matsushima Yoshinori

Senior 2

Brown

Light

Paraestra Muroran

Yosito Takeuchi

Over Limit Jiu Jitsu Association

Tatsuro Hayashi

Atsubetsu_bjj

Rui Matsunaga

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Light Feather

Core

Naya Yukari

Free

Shoko Yamagata

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yukiko Numata

Light

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yayoi Ono

Kyoko Kishimoto

Open Weight

Core

Naya Yukari

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yayoi Ono

Kyoko Kishimoto

Yukiko Numata

Free

Shoko Yamagata