COPA ADI SPORTS DE JIU JITSU CHAMPIOSNHIP 2017

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Toddler

White

Feather

Carlos Toyota Bjj

Zeus Tahara

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Kenzo Sakamoto

Kindergarten

White

Light

Rocha Jiu Jitsu

Gabriel Mendes Yamamoto

Impacto Japan B.j.j

Shido Langlais

Grey

Feather

Rulbjj

Ayla Franco

Pre Teen

White

Heavy

Impacto Japan B.j.j

Towa Langlais

Grey

Feather

Rocha Jiu Jitsu

Bryan Ishihara

Tokai Bjj

Guilherme Kendy

Middle

Mybjj Team Japan

Vinicius Yokoyama

Impacto Japan B.j.j

Yoshimura Ryouma

Vitor Resende

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Takeshi Sakamoto

Medium Heavy

Impacto Japan B.j.j

Senki Iwamoto

Tokai Bjj

Alexandre Shinohara

Iyan Nishimura

Yellow

Heavy

Rocha Jiu Jitsu

Ishizaka Kuushi

Carlos Toyota Bjj

Gustavo Nakahara

Junior Teen

Grey

Middle

Impacto Japan B.j.j

Yoshimura Kyouya

Ise Matsuda

Orange

Ultra Heavy

Rulbjj

Fernando Hashimoto

Gustavo Franco

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Kenzo Karakawa

Tokai Bjj

Ricardo Okumura

Teen

White

Medium Heavy

Rulbjj

Victor Garcia

Kaue Inoue

Orange

Middle

Rocha Jiu Jitsu

Dunga Nakano

Impacto Japan B.j.j

Yuki Tiba

Tokai Bjj

Ryuki Ogata

Super Heavy

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Cesar Ueno

Tokai Bjj

Victor Caue De Jesus

Charlie Jebulan

Green

Feather

Kussano Team

Kenji Hishida

Impacto Japan B.j.j

Gregory Tanaka

Middle

Carlos Toyota Bjj

Satoshi Hiraoka

Tokai Bjj

Rafael Sinelli

Adult

White

Light Feather

Alive Mie

Yuma Matsuno

Rocha Jiu Jitsu

Pedro Nakano

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Yudi Hukami

Tokai Bjj

Nishimori Tomoyoshi

Middle

Mybjj Team Japan

Kolitomasi Sumito

Tree Brazilian Jiu Jitsu

David Sato

Rocha Jiu Jitsu

Kris Yreimon

Tokai Bjj

Atyla Yabar

Ultra Heavy

Rocha Jiu Jitsu

Geovani Yamamoto

Impacto Japan B.j.j

Deryk Langlais

Open Weight

Alive Mie

Yuma Matsuno

Rocha Jiu Jitsu

Geovani Yamamoto

Mybjj Team Japan

Kolitomasi Sumito

Tree Brazilian Jiu Jitsu

David Sato

Blue

Light Feather

Impacto Japan B.j.j

Igor Taguti

Gustavo Bunya

Tokai Bjj

Rafael Sinelli

Light

Rulbjj

Victor Santos

Carlos Toyota Bjj

Danilo Hamazaki

Rocha Jiu Jitsu

Junya Murata

Open Weight

Rulbjj

Victor Santos

Carlos Toyota Bjj

Danilo Hamazaki

Rocha Jiu Jitsu

Junya Murata

Purple

Medium Heavy

Rulbjj

Tanabe Igor

Tokai Bjj

Guilherme Sinelli

Open Weight

Rulbjj

Tanabe Igor

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Thiago Ueno

Tokai Bjj

Guilherme Sinelli

Master

White

Light

Impacto Japan B.j.j

Kioshi Vitoriano

Edson Inumaru

Rocha Jiu Jitsu

Marcos De Sousa Kawashita

Middle

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Sunada Tatsuya

Tokai Bjj

Larry Yabar

Super Heavy

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Maycon Katayama

Impacto Japan B.j.j

Fukui Walter

Open Weight

Rocha Jiu Jitsu

Marcos De Sousa Kawashita

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Maycon Katayama

Sunada Tatsuya

Impacto Japan B.j.j

Edson Inumaru

Kioshi Vitoriano

Blue

Middle

Carlos Toyota Bjj

Edgar Neto

Ogawa Jiu Jitsu

Henrique Uaqui

Open Weight

Carlos Toyota Bjj

Edgar Neto

Rocha Jiu Jitsu

Aparecido Yukio

Ogawa Jiu Jitsu

Henrique Uaqui

Brown

Middle

Carlos Toyota Bjj

Marcos Endo

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Wallace Morinishi

Impacto Japan B.j.j

Moikano Tanaka

Open Weight

Carlos Toyota Bjj

Marcos Endo

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Wallace Morinishi

Impacto Japan B.j.j

Moikano Tanaka

Black

Middle

Rulbjj

Rodrigo Takemoto

Mybjj Team Japan

Roberto Yokoyama

Impacto Japan B.j.j

Rodrigo Souza

Open Weight

Mybjj Team Japan

Roberto Yokoyama

Impacto Japan B.j.j

Rodrigo Souza

Senior 1

White

Feather

Niwaka Grapple

Yuki Akatsuka

Carlos Toyota Bjj

Wellington Tahara

Middle

Carlos Toyota Bjj

Nelson De Paula

Tokai Bjj

Sergio Okumura

Open Weight

Niwaka Grapple

Yuki Akatsuka

Carlos Toyota Bjj

Wellington Tahara

Blue

Light Feather

Rocha Jiu Jitsu

Aparecido Yukio

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Ricardo Okuno

Black

Open Weight

Rulbjj

Rodrigo Takemoto

Walter Franco

Rocha Jiu Jitsu

Rogerio Cristo

Senior 2

White

Light Feather

Carlos Toyota Bjj

Fernando Takagi

Open Weight

Carlos Toyota Bjj

Nelson De Paula

Fernando Takagi

Impacto Japan B.j.j

Deryk Langlais

Fukui Walter

Black

Medium Heavy

Rulbjj

Walter Franco

Rocha Jiu Jitsu

Rogerio Cristo

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Kindergarten

Grey

Feather

Mybjj Team Japan

Bruna Makishi

Youth

White

Medium Heavy

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Ana Beatriz Morinishi

Tokai Bjj

Rayssa Mita

Pre Teen

White

Middle

Impacto Japan B.j.j

Sena Nohara

Giovanna Vitoriano

Junior Teen

Yellow

Light

Mybjj Team Japan

Brenda Makishi

Adult

White

Light

Carlos Toyota Bjj

Marilia Tahara

Rocha Jiu Jitsu

Dani Kanashiro

Open Weight

Carlos Toyota Bjj

Marilia Tahara

Rocha Jiu Jitsu

Dani Kanashiro

Blue

Light

Rulbjj

Agatha Franco

Raquel Kawasaki

Rocha Jiu Jitsu

Fernanda M. Cristo

Open Weight

Rulbjj

Agatha Franco

Raquel Kawasaki

Rocha Jiu Jitsu

Nayelen Hayachida

Fernanda M. Cristo