KOMATSU OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2017

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Toddler

White

Rooster

Nova Opcao

Leo Ueda

Rói Chiba

Youth

White

Feather

Nova Opcao

Gabriel Suruki

Muu Chiba

Samuel Ogino

Grey

Light

Nova Opcao

Matsubayashi Leon

Braves Jiu-jitsu

Danil Putintsev

Middle

Nova Opcao

Eric Uriu

Free

Putintsev Danil

Pre Teen

Grey

Middle

Nova Opcao

Mateus Taya

Alana Kasegi

Mybjj Team Japan

Vinicius Yokoyama

Juvenile

White

Medium Heavy

Braves Jiu-jitsu

Thiago Araujo

Adult

White

Light Feather

Nova Opcao

Halison Lopes

Fernando Kamegawa

Free

Murata Yusei

Shingo Takikawa

Yoshitaka Narayama

Kanazawa Bjj

Kazunari Horiguchi

Club Barbarian

Shu Kawahata

Cb Impacto

Matsumoto Satoshi

Feather

Nova Opcao

Woney Moritani

Braves Jiu-jitsu

Julian Uetsubo

Free

Yasutaka Toyooka

Light

Cb Impacto

Seitarou Hama

Braves Jiu-jitsu

Bruno Kugio

Nova Opcao

Ryuichi Sugenaka

Middle

Ogawa Jiu Jitsu

Alex Nishimura

Nova Opcao

Orita Shohey

Ultra Heavy

Nova Opcao

Maury Buga

Open Weight

Nova Opcao

Maury Buga

Woney Moritani

Halison Lopes

Orita Shohey

Cb Impacto

Seitarou Hama

Matsumoto Satoshi

Ogawa Jiu Jitsu

Alex Nishimura

Braves Jiu-jitsu

Julian Uetsubo

Bruno Kugio

Thiago Araujo

Free

Yasutaka Toyooka

Yoshitaka Narayama

Kanazawa Bjj

Kazunari Horiguchi

Club Barbarian

Shu Kawahata

Blue

Light Feather

Braves Jiu-jitsu

Maeda Issa

Nova Opcao

Yoshiharu Kawasaki

Super Heavy

Nova Opcao

Emanuel Manoze

Digão Bringel

Open Weight

Nova Opcao

Emanuel Manoze

Digão Bringel

Purple

Middle

Friends Bjj

Caio Saiki

Open Weight

Friends Bjj

Caio Saiki

Master

Blue

Medium Heavy

Nova Opcao

Thiago Oda

Diego Dias

Open Weight

Nova Opcao

Thiago Oda

Yoshiharu Kawasaki

Diego Dias

Senior 1

White

Heavy

Nova Opcao

Wilian Uriu

Suto Academy

Hirokazu Murai

Open Weight

Nova Opcao

Wilian Uriu

Ryuichi Sugenaka

Suto Academy

Hirokazu Murai

Purple

Light Feather

Nova Opcao

Guinosa Marcos

Cb Impacto

Yohei Sugibayashi

Middle

Team Legnum

Ray Scott

Cb Impacto

Naohiro Kaneko

Medium Heavy

Braves Jiu-jitsu

Marcelo Harada

Open Weight

Team Legnum

Ray Scott

Braves Jiu-jitsu

Marcelo Harada

Cb Impacto

Yohei Sugibayashi

Naohiro Kaneko

Tokai Bjj

Erick Hideo

Black

Heavy

Braves Jiu-jitsu

Antonio Utimura

Mybjj Team Japan

Roberto Yokoyama

Open Weight

Braves Jiu-jitsu

Antonio Utimura

Mybjj Team Japan

Roberto Yokoyama

Senior 2

White

Middle

Nova Opcao

Ednelson Lopes

Jose Castillo

Yuichi Kawai

Open Weight

Nova Opcao

Ednelson Lopes

Jose Castillo

Yuichi Kawai

Fernando Kamegawa

Brown

Middle

Suto Academy

Wilians Yamada

Open Weight

Suto Academy

Wilians Yamada

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Kindergarten

White

Feather

Mybjj Team Japan

Bruna Makishi

Nova Opcao

Isabella Oguino

Júlia Ueda

Youth

White

Middle

Nova Opcao

Laura Guinosa

Tanaka Emiri

Emily Butcher

Junior Teen

Grey

Light

Mybjj Team Japan

Brenda Makishi

Adult

White

Feather

Braves Jiu-jitsu

Nanassa Maeda

Cb Impacto

Hirota Kana

Nova Opcao

Viviane Moritani

Tanaka Juliana

Open Weight

Cb Impacto

Hirota Kana

Nova Opcao

Viviane Moritani

Tanaka Juliana

Blue

Light

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Dalva Imamura

Open Weight

Tree Brazilian Jiu Jitsu

Dalva Imamura

Purple

Medium Heavy

Rulbjj

Stéphanie Imamura

Open Weight

Rulbjj

Stéphanie Imamura